Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

JIHANE ANNANE
Voorzitter van de raad van bestuur

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het FANC heb ik het genoegen om samen met u terug te blikken op 2017.

In mei 2017 overleed helaas de vorige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Philippe de Sadeleer. Hij was reeds jarenlang lid van de Raad van Bestuur en voerde sinds 2009 het mandaat van voorzitter uit. Na een korte interim, opgenomen door de heer J.F. Thimus, werd ikzelf benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad mocht ook zes nieuwe leden verwelkomen: de heren Thierry Bastin, Johan De Haes, Toon Dirckx, Martial Pardoen, Frederick Pirard en Mathieu Raedts.

Het afgelopen jaar konden we opnieuw rekenen op de inzet en het professionalisme van alle medewerkers van het FANC in de vele belangrijke dossiers die het Agentschap opneemt. De Raad van Bestuur volgde enkele onderwerpen van nabij op, zoals de IRRS-missie van het IAEA, de herziening van Hoofdstuk VII voor het vervoer van radioactieve stoffen, de verbeterde samenwerking met buitenlandse nucleaire regulatoren, het definitief afwerken van het dossier van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 en de erkenningen van het fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. De Raad steunt de strenge aanpak van het FANC in al deze dossiers. Verder volgen we de acties op die volgen uit de aanbevelingen in de communicatieaudit van het bureau Whyte Corporate Affairs. De Raad is tevreden dat enkele acties op korte termijn reeds zijn uitgevoerd en dat het advies van de audit ter harte wordt genomen.

Verder lanceerde het FANC ook zijn nieuwe website. Een duidelijke website om te communiceren en de bevolking en andere stakeholders te informeren is onontbeerlijk voor het Agentschap en past in zijn missie om de bevolking en de werknemers te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling.

In 2017 vergaderde de Raad van Bestuur in totaal 10 keer. De belangrijkste onderwerpen die hierbij werden besproken, zijn de selectie van een nieuwe Directeur-Generaal en een nieuwe Directeur Gezondheid en Leefmilieu en de aanpassing van het taalkader en het financieel reglement. Het auditcomité kwam 9 keer bij elkaar en het strategisch comité zat het afgelopen jaar één keer samen.

In naam van de Raad van Bestuur bedank ik alle medewerkers van het FANC voor hun gedrevenheid bij hun missie, nl. de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling, en het verrichte werk in alle dossiers, waarvan het jaarrapport u de grote lijnen schetst. Veel leesplezier hierbij!

JIHANE ANNANE
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi