Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

HOOFDSTUK 1: ANTICIPEREN OM BETER TE BESCHERMEN

Een doeltreffende bescherming bieden tegen de gevaren van ioniserende straling is onmogelijk indien je vooraf de mogelijke risico’s niet in kaart brengt. Om die reden houdt het FANC zich bezig met de organisatie van acties ter sensibilisering en ter preventie. Deze inspanningen worden ondersteund door een continue verbetering van de beschermingsnormen door middel van leidraden of reglementaire initiatieven, die meestal worden opgesteld door internationale expertenteams, en die het verplichte karakter van deze normen overstijgen.

Preventie en sensibilisering

Oefeningen in kader van nucleair en radiologisch noodplan

In 2017 nam het FANC deel aan de oefeningen georganiseerd als onderdeel van het nucleair en radiologisch noodplan. Deze oefeningen laten toe om regelmatig de reactiepatronen en procedures van de verschillende betrokken autoriteiten en organisaties op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau te testen. Elke oefening is gebaseerd op een scenario dat is opgesteld om aan vooraf gedefinieerde doelstellingen te voldoen en om deelnemende entiteiten in staat te stellen hun procedures en operaties te testen. Deze verschillende oefeningen (hieronder gedetailleerd weergegeven) identificeerden veel positieve aspecten en benadrukten enkele punten qua potentiële verbetering.

Reglementering en wetgeving

Workshop betreffende de beveiliging van radioactieve materialen

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging van radioactieve materialen bevindt zich reeds in een gevorderd stadium. Omdat dit van toepassing is op verschillende uiteenlopende sectoren, zijn er ook aanbevelingen geformuleerd voor specifieke toepassingen. Voor een aantal sectoren werd daarom een overleg ingepland, waarbij zowel de richtlijnen uit het KB, als de specifieke aanbevelingen worden besproken.

Het eerste sectorale overleg werd georganiseerd op 17 mei en betrof de industriële radiografie. Gezien deze toestellen draagbaar zijn en op continue basis gebruikt worden buiten de inrichting, vereisen deze toestellen een bijzondere aandacht naar beveiliging toe.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi