Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Samen beschermen

JAARVERSLAG 2017

163

medewerkers

Missie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

De 163 medewerkers van het FANC leggen zich dagelijks toe op een brede waaier aan activiteiten, gaande van het controleren van de nucleaire, medische en industriële installaties tot het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land. Daarnaast behoren ook de veiligheid en beveiliging van transporten van nucleaire en radioactieve materialen en het langetermijnbeheer van radioactief afval tot de permanente verantwoordelijkheden van het FANC.

Om deze missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde wijze de aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.

Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit statuut verleent het FANC de onafhankelijkheid die onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden. In zijn hoedanigheid van federale instelling is het FANC actief op het gehele nationale grondgebied.

Bekijk de bedrijfsfilm van het FANC

Jihane Annane

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het FANC heb ik het genoegen om samen met u terug te blikken op 2017.

In mei 2017 overleed helaas de vorige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Philippe de Sadeleer. Hij was reeds jarenlang lid van de Raad van Bestuur en voerde sinds 2009 het mandaat van voorzitter uit. Na een korte interim, opgenomen door de heer J.F. Thimus, werd ikzelf benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad mocht ook zes nieuwe leden verwelkomen: de heren Thierry Bastin, Johan De Haes, Toon Dirckx, Martial Pardoen, Frederick Pirard en Mathieu Raedts.

Waarden

BEKWAAMHEID

• Wij werken proactief.

• Wij streven naar continue verbetering.

ONAFHANKELIJKHEID

• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaire expertise.

• Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.

TRANSPARANTIE

• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier.

• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.

• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect, luisterbereidheid en dialoog.

• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

• Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.

• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaire expertise.

• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier.

• Wij werken proactief.

• Wij streven voortdurend naar verbetering.

• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.

• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect, luisterbereidheid en dialoog.

Jan Bens

Directeur-generaal

Voorwoord van de Directeur-generaal

2017 was het laatste volledige jaar waarin ik als Directeur-Generaal aan het roer stond van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Op 30 april 2018 bereik ik immers de pensioengerechtigde leeftijd. Het afgelopen jaar werd dan ook de procedure opgestart om mijn opvolger aan te duiden. Vanaf 1 mei 2018 neemt Frank Hardeman de functie van Directeur-Generaal van het FANC op. Dit is dan eveneens de laatste keer dat ik kan en mag terugblikken op het voorbije jaar en de vele resultaten die werden geboekt.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voerde in 2017 twee missies uit in ons land. In december rondde het ‘peer review’-team van het IAEA de IRRS-opvolgmissie (Integrated Regulatory Review Service) af. Zij bevestigden dat het Belgisch regelgevend kader voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming er sterk op vooruit is gegaan sinds 2013, maar dat de aandacht ook gericht moet blijven op het aanpakken van de nog resterende problemen. En dat zullen we uiteraard ook doen. Eerder, in februari, vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) plaats. Het FANC had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 tot 2025. Het IAEA oordeelde dat uitbater ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi